Korroterm-logo-liggande.jpg

swe.jpgswe.jpg

red_iso_9001.jpggreen_iso_14001.jpg

 

Verksamhetens policies

Företagsledningen svarar för att företagsgruppen har en fastställd policies för miljö, kvalitet,

arbetsmiljö och jämställdhet, likaså att dessa kommuniceras till medarbetarna samt extern intressent

Policies utvärderas minst en gång per år vid ledningens genomgång.